Respekt for forskelligheder

Mennesker er som frugt, forskellige og dog ens. Nogle mennesker lærer bedst ved at lytte, mens andre er mere visuelle. SIMPATICO har fokus på hver enkelt kursists individuelle behov og forskellige indlæringsevner

 

  • Gennem dialog kan du forvente 100% forståelse: hvordan lærer du bedst?

 

  • Udvid din ”komfort zone”: når man lærer nyt, vil man ofte føle sig usikker. Jo mere man lærer, jo mere vil man føle, at ens ”komfort zone” bliver større

 

  • ALLE kursister behandles ens og med 100% respekt, hvad enten du er nybegynder, som skal lære turistengelsk, eller en CEO på vigtige udenlandske rejser. Alle Simpaticos kunder er lige vigtige

SPØTTRUPVEJ 8, 8300 ODDER ● + 45 42 23 10 66 ● info@simpatico-languages.dk