Eksamens Engelsk

Gymnasieelever har måske brug for hjælp med grammatikken, til afleveringsopgaver eller de mundtlige færdigheder, mens en PhD studerende ofte har brug for at få korrekturlæst sin disputats. Nogle af Simpaticos kunder har brug for at bestå deres IELTS/TOEFL eksamen og har derfor brug for, intensivt, at øve både deres skriftlige og mundtlige færdigheder.

Folkeskoleelever har måske brug for at lære engelsk, fordi deres forældre flytter til udlandet i arbejdsøjemed. De fleste internationale skoler har adgangskrav/eksamen, og det kan derfor være nødvendigt at forbedre sine engelskfærdigheder markant.

Simpatico har erfaring med at undervise børn og unge mennesker i alle aldre og på alle niveauer.

SPØTTRUPVEJ 8, 8300 ODDER ● + 45 42 23 10 66 ● info@simpatico-languages.dk